Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

04.03.2018 – Wrocław – Stadion Olimpijski – godz. 10.00 – 1963 m, 5 km, 10 km

I.CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Wrocław,
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 3. Promocja gminy Wrocław,
 4. Upamiętnienie Dnia Żołnierzy Wyklętych.
 5. Rozpoczęcie sezonu biegowego we Wrocławiu.
 6. Upowszechnianie i przybliżanie mieszkańcom gminy Wrocław historii niepodległości i postaw patriotycznych.

II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

Adres: ul. Dawida 26/9, 50-527 Wrocław
NIP 8992728699
KRS 0000397555
REGON 021728633

Współorganizator

Stowarzyszenie Odra-Niemen

III. KONTAKT
Dyrektor Biegu: Jacek Jackowiak, e-mail: biuro@pro-run.pl
Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz tel. , e-mail: zawody@pro-run.pl
Strona internetowa biegu: www.tropemwilczym.pro-run.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 04.03.2018
  – 5 i 10 km start o godzinie 10:00
  – Bieg symboliczny na 1963 m start o godzinie 11:30
  – Bieg Krasnala na 196,3 m start o godzinie 11:50
 2. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy ul. Paderewskiego 35 (Stadion Olimpijski).
 3. Biuro zawodów znajduje się na obszarze Stadionu Olimpijskiego przy ul. Paderewskiego 35 (Stadion Olimpijski).
 4. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 10.30

V. BIEGI TOWARZYSZĄCE

Bieg KRASNALA (do 7lat) na dystansie 196,3 m, limit 300 osób .

VI. TRASA BIEGU

 1. Do wyboru są trzy dystanse: 5 km,10km (2 pętle po ok. 5000 m), atest PZLA. Symboliczny bieg na 1963 m.
 2. Trasa płaska, oznaczona co kilometr.
 3. Nawierzchnia asfaltowa.
 4. Na trasie znajduje się 1 punkt nawadniania, odżywiania i odświeżania.
 5. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy stadionie AWF Wrocław na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego.
 6. W biegu na 5 i 10 km obowiązuje limit czasowy – 90 min
 7. Limit czasowy nie obowiązuje w biegach towarzyszących.
 8. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VII. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, 5 i 10 km.
 2. Wiekowa: kobiet i mężczyzn 5 i 10 km. Kategorie wiekowe nie są nagradzane.
 • K 16 od 16 do 19 lat
 • K 20 od 20 do 29 lat
 • K 30 od 30 do 39 lat
 • K 40 od 40 do 49 lat
 • K 50 od 50 do 59 lat
 • K 60 od 60 do 69 lat
 • K 70 powyżej 70 lat
 • M 16 od 16 do 19 lat
 • M 20 od 20 do 29 lat
 • M 30 od 30 do 39 lat
 • M 40 od 40 do 49 lat
 • M 50 od 50 do 59 lat
 • M 60 od 60 do 69 lat
 • M 70 powyżej 70 lat

VIII. POMIAR CZASU

 1. W biegu głównym na 5 i 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą biegi 5 km, 10 km, 1963 m, otrzymają pamiątkowy medal,
 2. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN na 5 i 10 km otrzymają nagrody rzeczowe i trofea
 3. Miejsca zdobyte w biegu na 1963 metry nie będą nagradzane.
 4. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie,
 5. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 09.00 – 13.00
 6. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji
 7. W biegu przewidziany jest limit 1000:
  – 1963 m – 200 osób
  – 5 km – 400 osób (płynnie zamienne z dystansem 10 km)
  – 10 km 400 osób (płynnie zamienne z dystansem 5 km)
 8. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 01 marca 2018 r. otrzymają pakiet startowy:
 • nr startowy
 • woda
 • posiłek regeneracyjny
 • medal na mecie
 • koszulkę biegu

X. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI
1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 01.03.2018 r. do godz. 24:00 na stronie www.tropemwilczym.pro-run.pl (datasport)
2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

5 km 10 km 1963 m
 • do 31.01.2018 – 40 zł
 • do 01.03.2018 – 50 zł
 • do 31.01.2018 – 40 zł
 • do 01.03.2018 – 50 zł
 • do 31.01.2018 – 25 zł
 • do 01.03.2018 – 30 zł

Zapisy w dniu zawodów 04.03.2018 r. – jedynie w przypadku wolnych miejsc. Wolne miejsca startowe na dzień biegu zostaną ogłoszone po zamknięciu listy startowej.

Zawodników Pro-Run Wrocław  obowiązuje najniższa opłata startowa przez cały okres trwania zapisów.

FV możemy wystawiać najwcześniej 30 dni przed terminem zawodów.

Faktura VAT za opłatę startową wystawiana jest od 5 zgłoszeń dla jednego podmiotu. Nie wystawiamy faktury za zgłoszenia indywidualne. Przy fakturze do opłaty startowej należy doliczyć + VAT 23%. Jednocześnie taką wpłatę należy rozliczyć przez nr konta podany na fakturze (nie przez DotPay). W celu otrzymania faktury proszę pisać na faktury@pro-run.pl.

3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 01.03.2018ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl

4. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Tropem Wilczym, nazwisko i imię

5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.

6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
7. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
8. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 9.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.

9. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (1500 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem podanym w regulaminie. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność opłat startowych.

XI. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
 2. Do startu na 5 i 10 km dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów. W biegu na 1963 m mogą startować zawodnicy od 8 roku życia, pod opieka opiekunów.
 3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów – pobierz.
 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XII. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach. W tym roku uruchamiamy właśnie taką możliwość. Ubezpieczenie rezygnacji dotyczy tylko udokumentowanych przypadków np kontuzja, choroba czy wyjazd służbowy etc. Wszystkie szczegóły przeczytaj w regulaminie. Ubezpieczenie NNW można wykupić najpóźniej 3 dni przed biegiem. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić najpóźniej 10 dni przed biegiem. Aby wystąpić o wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić szkodę na: TU Europa.

1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie:

2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW – 5 zł (dostępne najpóźniej 3 dni przed imprezą)
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 7 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)

3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

4. Zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE – PRZECZYTAJ.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
XIII.1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl.
XIII.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
XIII.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
XIII.4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
XIII.5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.