Swój patronat nad biegiem objął wrocławski oddział IPN. Dzięki temu zostanie przygotowana wystawa podczas wydarzenia.