Każdy z uczestników wyścigu startujący na 1963 m, 5 km lub 10 km otrzyma pamiątkowy medal.